VOORSTELLING BILJARTCLUB D.W.L.
Gesticht op 4/11/1958

Lokaal
:
Café DE HANDBOOG, Kortrijkstraat 155, 8560 WEVELGEM, tel. 056 403022
Uitbaters: Jean-Pierre Jonckheere - Simone Legrand
Sluitingsdag is woensdag & biljarten ook niet mogelijk 's namiddags 1e maandag en 4e zondag van de maand.

statuut
:feitelijke vereniging niet aangesloten aan K.B.B.B.
Bestuur:

Voorzitter
Hubert Coolsaet, tel. 056 355880, gsm 0473693549
Pastoriekouter 19, 8501 Bissegem
e-mail: hubert.coolsaet@telenet.be

Secretaris
Freddy Van Luchene, tel. 056 329412, gsm 0497504657
Karekietenstraat 7, 8560 Wevelgem
e-mail:
freddy.van.luchene@telenet.be

Penningmeester
Michel Perquy, tel. 056 214315, gsm 0494735974
Zeusstraat 3, 8510 Marke
e-mail: michel.perquy@telenet.be

Verantwoordelijke tornooien
Guy Pattyn, tel. 056 422465, gsm 0497343511,
Kamiel Beerlandtstraat 6, 8930 Lauwe
e-mail: guypattyn@hotmail.com

Materiaalverantwoordelijke
Hubert Baeckelandt, tel. 056 402910,
Kapellestraat 76, 8560 Wevelgem

leden: momenteel ca. 50 actieve ledenWat bieden wij ?

Een zeer sfeervol lokaal.
Vier biljarttafels van 2,30 m.
Ieder jaar nieuwe kwaliteitslakens en -speelballen.
Een clubkampioenschap met klassering, geldprijzen en trofee voor kampioen.
Een tornooi bandstoten en een tornooi drieband met klassering en geldprijzen.
Een tornooi driekamp met klassering, geldprijzen en trofee voor de winnaar.
Diverse clubprijskampen met geldprijzen.
Deelname tornooi 'De Leiestreek' (vrij, over- en drieband).
Deelname 'Superprestige' (over- en 3-band) gespeeld per koppel (trekking).
Jaarlijks clubfeest met feestmaal, kampioenhulde en tombola.
Uw bijdrage bedraagt +/- de helft van de kostprijs van het banket.
Clubboekje met overzicht van klassementen en persoonlijke prestaties.
Gratis klein etentje, ook voor de partners, bij de algemene vergadering.
Lokaal blijft open tijdens de jaarlijkse vakantie.
Vlotte en stipte bediening door de lokaaluitbaters.

Wat vragen wij ?
Jaarlijks clubgeld betalen (momenteel 20 €).
Deelnemen aan het clubkampioenschap door in de periodes oktober>december 
en januari>maart telkens minimum een bepaald aantal matchen te spelen.
Bijwonen van de algemene vergadering (voorlaatste vrijdag van september).
Respecteren van de clubregels (reglement van inwendige orde).

HISTORIEK “BILJARTCLUB D.W.L.”


Nadat al een paar jaar in los verband werd gebiljart (biljart Toulet 2,10m) in het Sociaal Oord te Lauwe, werd op 04/11/1958 op initiatief van de heren Michel Demuynck, André Kesteloot en Roger Neirynck (al jaren biljartvrienden bij “Nesten Daels” in de Wevelgemstraat te Lauwe) officieel de “Biljartclub De Witte Lietaer” boven de doopvont gehouden.

Na opname van de heer Norbert Dekyvere in 1962 in het bestuur als ondervoorzitter, nam de club een steile vlucht, wat resulteerde in hetzelfde jaar in de aankoop van twee splinternieuwe biljarts 2,30m (mede door toedoen van de heer André Dewitte), het verwelkomen van een rits nieuwe leden, het organiseren van boeiende demonstraties in de verschillende disciplines met o.a. wereldkampioenen René Gabriëls en René Vingerhoet (later ook nog door Raymond Ceulemens en Ludo Dielis).

In de loop van die vijftig jaar mochten drie leden tot keizer gekroond worden, nl. Lucien Dekerte, Karel Defrancq en Raphaël Brugghe.

Een absoluut hoogtepunt was het behalen van de titel “kampioen van België kader 38/2, klasse excellentie” door ons lid en lokaalhouder
Jean Lesage op 7/8 maart 1964 in ons eigen lokaal! Jean pootte er een serie neer van 242 punten, gemiddelde 44,44! (tegenstrever Flemings). Jean Lesage werd trouwens drie maal Belgisch kampioen: tweemaal kader 38/2, éénmaal kader 57/2.

Een derde biljart 2,30m. werd gekocht in 1967, vervolgens in 1970 een matchbiljart (2,84m). Deze laatste werd in 2000 vervangen door een vierde biljarttafel 2,30m.

Zeker vermeldenswaard zijn ook, naast al geciteerde exploten van Jean Lesage:
- het behalen van de titel kampioen van België kader 38/2, 1e categorie door Karel Defrancq.
- de organisatie van “Grote Prijs DWL – drieband” op 14 en 15 november 1998 ter gelegenheid van 100 jaar DWL en “40 jaar Biljartclub DWL” (winnaars Roger Lierman + Hugo Caemelbeke).
- de organisatie van de SPP finale op 7 juni 2008 met als speciale gast Eddy Leppens (demo drieband).
- B.C. D.W.L. werd driemaal als winnaar gelauwerd van het tornooi “De Leiestreek” : 2005, 2006 en 2007.
- de talrijke interne activiteiten (teveel om op te sommen) die zorgen voor een permanente sfeer van onderlinge, sociale kameraadschap en sportieve competitiebedrijvigheid.
- de onnavolgbare en legendarisch geworden brieven: “Hulde aan de kampioen” van onze erevoorzitter Norbert Dekyvere ter gelegenheid van het jaarlijkse kampioenenfeest.
- het inrichten van vriendschappelijke wedstrijden met clubs uit de regio.
- het aanstellen van Hubert Coolsaet tot voorzitter vanaf 1/10/2003,na het eervol ontslag van Norbert Dekyvere, jaren voorzitter ennu erevoorzitter vanaf die datum.

Bij dat bondig historisch overzicht mogen we zeker niet nalaten een bijzonder eresaluut te brengen aan onze erevoorzitter Norbert Dekyvere, die (als enige overlevende van de oorspronkelijke vierkoppige bestuursploeg uit 1962) met de hem eigen kordaatheid en enthousiasme, samen met alle trouwe leden, de club vlekkeloos de 21ste eeuw heeft ingeloodst.

Op naar de honderd?